domenica 27 luglio 2014

sceglie Olimbi Velaj, tradotto da Valbona Jakova

L'ultimo volume di Olimbj Velaj
Abbiamo incontrato Olimbi Velaj al Nisan Festival di Maghar (Israele) nell'edizione del 2013. Straordinari giorni quando si incontrano le voci poetiche provenienti da varie nazioni.
Oggi Israele vive uno dei tanti momenti drammatici (motivo per cui Naim Araidi ha 'inventato il Festival, nel 1990, stagione di Intifada) affinché le lingue di Israele si incontrassero con le altre lingue e i popoli, attraverso la poesia e potessero parlare di pace. Così complessa e difficile impedita da pochi voluta dalla gran parte dei popoli.
Oggi vogliamo ricordare che anche l'Albania, pochi anni fa ha vissuto tempi di sofferenza.  E l'Italia che ne aveva fatta terra di conquista è diventata, in qualche modo, il paese 'ospitale' e desiderato.
Così oggi, grazie alle traduzioni dell'amica albanese Valbona Jakova, che da vent'anni vive in Italia, possiamo far conoscere alcune liriche tradotte in italiano. Alla traduzione ha collaborato beppe costaPërtej udhëve dhe viseve
përtej ditëlindjeve dhe gjuhëve
koha mbërriti
përmes rreshtash të shkruar
dhe filxhanësh anonimë
në kafenetë e boshatisura
përfund iluzionit blu të qiellit
mbi shqisa u dyndën përshtypjet
duke ringjallur dëshira të thella...
të tjerë njerëz janë me mua
për të kuptuar të tjera gjëra
që nuk më ndodhën me ty...
vezët e trishta të kohës çahen
mbi të tashmen time
ndërsa në të njëjtët filxhanë
në qetësinë e netëve
buzë të tjera mbështeten.


Oltre

Oltre le strade e i luoghi
oltre ai compleanni e le lingue
il tempo è giunto
attraverso le righe scritte
e tazzine di caffè anonime
nei bar vuoti
nella profondità dell’illusione blu del cielo
sulle membra si sono estese le impressioni
facendo rinascere desideri profondi
persone diverse sono con me
per capire altre cose
accadute con te...
le uova tristi del tempo si spaccano
sul mio presente
mentre nelle stesse tazze
nel silenzio delle notti
altre labbra si appoggiano.

Kujtesë

Përtej mungesave dhe letrave
ku shkruaj e prish fjalë
ia mbërrin shiu
me udhë që priren në mjegull
asgjë tjetër s’është e qartë
po e di, përtej gjuhës
në dritaret e heshtura të vetmisë sate
jam
përtej ujit dhe hamendjes
në orët e thata të zgjimit
afër fj alive të mia
dynden imazhe, për pasigurinë
midis lajmeve dhe gazetave
që vjetërohen në mbrëmje
ndërsa shirat rrjedhin
përbri xhamash të ftohtë
në kohën që zmadhohet
përgjatë segmentit tonë ndarës.


Memoria

Oltre le assenze e le lettere
dove scrivo e cancello parole
ecco arriva la pioggia
con vie che s’inoltrano nella nebbia
nientr'altro è chiaro
ma so,oltre la lingua
le finestre silenziose della tua solitudine
sono
oltre l’acqua e l’immaginazione
nelle ore deserte del risveglio
accanto le mie frasi
si scatenano visioni, incertezza
fra notizie e i giornali
che la sera invecchiano
mentre la pioggia sbatte
forte su vetri freddi
durante il tempo che aumenta
la distanza fra le nostre strade


Asnjëherë s’ka Kohë

Asnjëherë s’ka kohë
për domosdoshmërinë e gjykimit
ose për gjykimin e domosdoshëm
përderisa pauzat mbarojnë përpara lodhjeve
dhe na hyn në punë stërmundimi
s’ka kohë për t’u parë
nën dritën që rrëshqet
si mungesë e përsëritur
s’kemi për ta ndier
shijen vjollcë të përshtypjes
thahet jashtë
nën abstenim herbariumesh
ndërsa përdorim nga pak kujtesë
pas xhami, pas avulli, pas fryme...
ku zbehen duart si rryma
të sjella nga vizatime me ujë
me mospërfillje shpejtësish
kemi për të ikur
duke qenë sidomos këtu
pa kristaie
vetëm me tinguj sferikë
që kërcejnë në shembëllim
një rreth frike pavetore


Mai c’è tempo

Mai c’è tempo
per la necessaria ragione
o la ragione necessaria
ché le pause finiscono prima delle stanchezze
è utile l’enorme fatica
non esiste tempo per vederci
sotto la luce che scivola
come assenza ripetitiva
non possiamo sentire
il gusto viola dell’impressione
si asciuga all'aperto
sotto l’assenza degli erbari
mentre usiamo poca memoria
dietro vetri,vapori,respiri...
dove mani impallidiscono come correnti
nate dai disegni dell’acqua
con rapida indifferenza
un giorno dobbiamo andare
specialmente essendo qui
senza luci
solo con suoni sferici
che danzano in sembianza
un cerchio di paura impersonale


Mbetja

Kur natyrat e krijuara
filluan të rridhnin
si lëngje sythash
të mërguar në vdekje
edhe unë e kam humbur një botë
po aq krijuar dhe reale
si një legjion sysh
ngulen pa drojë mbi admirim
ku ishte deti, deti i vërtetë
i lindi breg çuditë e verës
pa mbresa të atypëratyshme
dhe vetëm koha ia shpëlau mjegullën
dhembjes sime
shumës së gjëmave detare
sa e largët dhe atentat përshtypja brenda meje
aq sa vetë do ngrihem
ta tres kufomën time harruar
askush s’e re
as rasti i përgjithshëm
që është rezultante e ngjarjeve...
kështu natyrat autentike denatyrohen
stinësh e humnerash vetvete
mbushur me mollë të hidhura
mundimin e zbërthimit të mallit


Quel che resta 

Quando le creature naturali
iniziarono a scorrere
come succo di boccioli
relegato alla morte
anch'io ho perso un mondo
creata nello stesso reale modo
come una legione d’occhi
che senza timidezza si infilzano sull'ammirazione
là dove era il mare, il vero mare
sulle cui rive nascono le meraviglie d’estate
senza impressioni momentanee
solo il tempo ha pulito la nebbia
il mio dolore
i tanti naufragi marini
lontana l’impressione dentro me, mi aggredisce
a tal punto da costringermi ad alzarmi
per ridurre in polvere il mio dimenticato cadavere
che nessuno nota più
neppure l’occasione madre
che altro non è che il risultato degli eventi…
così le vere nature si denaturalizzano
dalle stagioni e precipizi
riempiti con mele amare
nella faticosa ricerca d’una nostalgia.


Qenia Pasdite

Koha mbaroi mbi akrepa
bashkë me vëmendjen time
si një lëngatë
e verdhë, midis ajrit
u fundos pasditja
ndërsa avionët ngriheshin
në të njëjtin qiell kapitullimi
tani pa ngutje kthehem pas
në qelinë e ankthit tim
ku nuk ekziston lartësia
as frika e të vjellave
dënimi është kryer
s’ka më ditë për të numëruar
mbi kangjella dhe mure nata mbërrin
si fokë e përhimtë
drita çliron
vetëm kohën dyfishe me trupa
ku ti mbete një hutim
midis shtendosjes zbardhin
kockat e një bezdie me femra...
s’ka më vend për pendesë
në këto orë qielli
gjendjet mbetën pas, të pashfletuara
si dorëshkrimet persiane në arkivin e shtetit
kalendarët nuk përputhen
atje është hixhri 1421
dhe gjumi im mbaron
në një ëndërr mesnate
në anën tënde ka mbetur dita


L’essere Pomeridiano

Il tempo è finito sulle lancette
insieme alla mia attenzione
come un languore
giallo,in mezzo all'aria
è sprofondato il pomeriggio
mentre gli aerei si alzavano
nello stesso cielo sconfitto
adesso senza fretta ritorno di nuovo
nella cella della mia angoscia
dove non esiste l’altezza
nella paura del vomito
la condanna è già pronta
non ci sono più giorni da contare
su cancelli e muri è giunta la notte
come foca grigia
la luce libera
solo il tempo duplice sui corpi
dove tu sei rimasto attonito
fino a vedere emergere
solo resti di ossa femminili
non c'è più posto per pentimenti
in quest’ora il cielo
gli eventi rimangono dietro,non sfogliate
come i manoscritti persiani negli archivi statali
i calendari non combaciano
lì è il numero 1421
e il mio sonno finisce
in un sogno di mezzanotte
dalla tua parte è rimasto il giorno.

 Ukë Buçpapaj Ukë Buçpapaj Erjon Tusha, Olimbi Velaj presso TVSH.

Olimbi Velaj has graduated from the Faculty of Filology at the University of Tirana in 1996. In 1997-1998 postgraduate studies “Ballads in Balkans” - comparative research at University of Sofia,Bulgaria, “Sv. Kliment Ohridski”, Departament of Folklore and Anthropology.
Since 1993 she has been working as a journalist for several newspapers and radios. Her first book of poetry “The moments die under clock hads ” was published in 1998. She is currently working as an editor of “Ballkan” newspaper.

Olimbi Velaj si è laureata in filologia all’università di Tirana nel 1996. Nel 1997-1998 ha conseguito dei titoli di studio post laurea “Ballate nei Balcani” ricerca comparativa all’università di Sofia, Bulgaria, “Sv. Kliment Ohridski” dipartimento di folklore e antropologia.
Dal 1993 lavora come giornalista per molti giornali e radio. Il suo primo libro di poesia “I momenti muoiono fra le mani dell’orologio” è stato pubblicato nel 1998. Sta attualmente lavorando come editor per il giornale “Ballkan”.

Valbona Jakova è nata a Tirana il 23.10.1953. Nel 1991 arriva in Italia insieme alla sua famiglia, imbarcata in una delle navi attraccate al porto di Durazzo. Attualmente vive a Ghedi insieme alla sua famiglia.
1995 Pubblica la sua prima raccolta di poesie in albanese Enigmat e Pasmesnatës (Enigmi di dopomezzanotte); segue nel 1998 Kujt i takon kjo buzëqeshie e brishtë?
1999 Escono le due traduzioni di Ungaretti Raccolta di 37 poesie ed. Mondadori e di Neruda Venti poesie d’amore e una canzone disperata, edizioni Accademia,1973. 
2000 Presenta a Tirana la traduzione del libro di Padre Livio Fanzaga Perché credo a Medjugorje?, Sugarco Edizioni, 1998 (best-seller dell’anno 98).
2003 E’ vincitrice del primo premio per la sezione poesia al concorso “Immicreando 2003” 
2007 Pubblica in lingua albanese la raccolta di fiabe per ragazzi Gershetet e Eres “Le forbici del vento” della Weso Editrice (Tirana). Le stesse fiabe tradotte in albanese verranno pubblicate a settembre 2014.
2008 Vince il primo premio al concorso nazionale di “Poesie immigrate” con la poesia Lui tornerà. 2009 riceve un riconoscimento dall’Associazione Vatra Arbëreshë per il grande contributo dato alla letteratura albanese in Italia.
2013 Collana "Poetre": nje vibrim dallgezues flatrash (Thauma edizioni).


Posta un commento